Meni Zapri

Prva postna nedelja

Angelus (nagovor papeža Frančiška za prvo postno nedeljo)

Na to nedeljo postnega časa nam evangelij govori, da ja Duh po krstu Jezusa v reki Jordanu odvedel Jezusa v puščavo, kjer ga je hudič skušal. Jezus se pripravlja, da začne svoje poslanstvo oznanjevanja Božjega kraljestva in to stori, kakor (pred njim) že Mojzes in Elija v stari zavezi s štiridesetdnevnim postom. Vstopi v »postni čas«.

Na koncu tega posta se pojavi skušnjavec, hudič, ki trikrat poskuša Jezusa spraviti v težave. Prva skušnjava se nanaša na Jezusovo lakoto; hudič mu svetuje: »Če si Božji Sin, reci tem kamnom, naj postanejo kruh.« Izziv. Vendar Jezusov odgovor je jasen: »Pisano je: Človek ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust.« Sklicuje se na Mojzesa, ko se spominja ljudstva na dolgi poti skozi puščavo, kjer se je naučil, da je njegovo življenje odvisno od Božje besede. Pri drugem poskusu hudič postane bolj pretkan in tudi on navaja Sveto pismo. Strategija je jasna: če imaš veliko zaupanje v Božjo moč, jo torej preizkusi, saj samo Sveto pismo zatrjuje, da mu bodo na pomoč prišli angeli. Tudi v tem primeru se Jezus ne pusti zmesti, kajti kdor veruje, ve, da se Boga ne postavlja na preizkušnjo, ampak se zaupa njegovi dobroti. Na besede  Svetega pisma, ki jih je instrumentalizirano interpretiral hudič, Jezus odgovori z naslednjim navedkom: »Pisano je tudi: Ne skušaj Gospoda, svojega Boga.«

Tretji poskus razodene resnično hudičevo misel: ker prihod nebeškega kraljestva pomeni začetek njegovega poraza, bi hudodelec hotel Jezusa odvrniti od izpolnitve njegovega poslanstva, s tem ko mu ponudi perspektivo političnega mesijanstva. A Jezus zavrne idolatrijo človeške moči in slave in na koncu nažene skušnjavca z besedami: »Poberi se, satan, kajti pisano je: »Gospoda, svojega Boga moli in njemu samemu služi!« In na tej točki k Jezusu, ki je zvest Očetu, pristopijo angeli in mu strežejo.

Kaj nas Jezus želi s tem naučiti? Jezus se ne pogovarja s hudičem. Odgovarja mu z Božjo besedo, ne s svojo besedo. Mnogokrat se začnemo pogovarjati s skušnjavo, se pogovarjati s hudičem: »Da lahko storim to… potem se spovem, potem to, potem ono…« Nikoli se ne pogovarjajte s hudičem! Jezus s hudičem naredi dvoje: ali ga nažene stran ali pa mu odgovori z Božjo besedo. Bodite pazljivi: nikoli se ne pogovarjajte s skušnjavo,  nikoli se ne pogovarjajte s hudičem.

Tudi danes satan vdira v življenje oseb, da bi jih skušal s svojimi mamljivimi predlogi; svoj glas pomeša z mnogimi glasovi, ki hočejo udomačiti vest. Z več strani prihajajo sporočila, ki vabijo, naj se  »pustimo skušati« in doživimo opojnost prekrška. Jezusova izkušnja nas uči, da je skušnjava poskus, da bi namesto Božje poti prehodili alternativne poti, ki nam dajejo občutek samozadostnosti, uživanja življenja, ki je namenjeno samo sebi. A vse to je iluzorno; kaj kmalu se zavemo, da bolj ko se oddaljujemo od Boga, bolj se čutimo nezaščiteni in nemočni pred velikimi eksistencialnimi problemi.

Devica Marija, Mati Njega, ki je kači zdrobil glavo, naj nam pomaga v tem postnem času, a bomo čuječi pred skušnjavami, da ne bomo podlegli nobenemu idolu tega sveta in da bomo sledili Jezusu v boju proti zlu; in tako bomo uspeli biti zmagovalci tudi mi kakor On.