Ljubitelj življenja

O Marija,

jutranja zarja novega sveta,

Mati živih,

tebi izročamo zadevo življenja:

Poglej, o Mati, na neskončno število

otrok, ki jim je prepovedano,

da se rodijo,

ubogih, ki težko živijo,

mož in žena, žrtev nečloveškega nasilja,

ostarelih in bolnih, ubitih zaradi brezbrižnosti

ali zaradi dozdevnega usmiljenja.

Daj, da vsi, ki verujejo v tvojega Sina,

ljudem našega časa

lahko odkrito in z ljubeznijo

oznanjajo evangelij življenja.

Izprosi jim milost, da ga sprejmejo

kot vedno nov dar,

veselje, da ga hvaležno slavijo

v vsem svojem življenju

in pogum, da ga izpričujejo

z neomajno vztrajnostjo, da bodo

skupaj z vsemi ljudmi dobre volje

gradili omiko resnice in ljubezni

v hvalo in slavo Boga,

Stvarnika in ljubitelja življenja.

Sv. Janez Pavel II.