2. Adventna nedelja

Dragi vsi!
Ob današnjem evangeliju (Mr 1, 1-8) je papež Janez Pavel II. v pridigi razmišljal o podobi Boga, ki je že prišel, hkrati pa poudaril, da je življenje Jezusa Kristusa, pa tudi njegova navzočnost danes, samo priprava in pričakovanje novih nebes in nove zemlje, torej drugega Kristusovega prihoda. Papež pravi, da je pričevalec novih nebes in nove zemlje Janez Krstnik, ki pri reki Jordan oznanja `krst spreobrnjenja v odpuščanje grehov´. Nadaljuje, da Janez Krstnik jasno ločuje med `adventom priprave´ in `adventom srečanja´. Advent srečanja je delo Svetega Duha, je krst s Svetim Duhom. Sam Bog prihaja naproti človeku: želi ga srečati v samem srcu njegove človeškosti. S tem potrjuje, da je naša človeškost večna podoba Boga, istočasno pa to človeškost prenavlja.
Božja beseda nas danes vabi, da pripravimo pot Gospodu (Iz 40, 3 in Mr 1, 3). Kliče nam, naj pot pripravimo v puščavi – prav v naših stiskah, slabostih in tihoti, torej `v samem srcu naše človeškosti´, lahko umremo mi sami in damo prostor Sinu, da nas `krsti s Svetim Duhom´.
Naj nas v drugem tednu adventa spremlja misel Janeza Pavla II., ki pravi: »Poslušajmo Božjo besedo s prepričanjem, da ima, kadar jo sprejmemo, moč `adventa´, in torej sposobnost preobrazbe in prenove.«
V duhu te misli vas vabimo, da tekom tedna v komentar pod to objavo zapišete misel, ki vas spremlja v tem adventnem času in vas prenavlja in pripravlja na Kristusovo rojstvo.
Lepo praznovanje 2. adventne nedelje in godu sv. Miklavža. 😊