Delavnica o ljubezni

Toplo vabljeni na delavnico o LJUBEZNI, ki jo bo, skupaj z vami, 23. aprila ob 20.00. uri izvedla
specializantka logoterapije Helena Tajnikar. Na njej bo predstavljen koncept ljubezni, za
katero Viktor Frank, ustanovitelj logoterapije, zapiše: » Ljubezen je tisto poslednje in najvišje,
k čemur se je v svojem tukajšnjem obstoju sposoben povzpeti človek. Odrešitev nastopi s
pomočjo ljubezni in v ljubezni, ki je edini razumen in zadovoljiv odgovor na vprašanje o
človekovem obstoju.«
O tem, kako nas ljubezen bogati,
o njeni trodimenzionalnosti (telesni, duševni in duhovni domenziji),
o tem, kaj ljubezen je in kaj ni,
pa seveda še marsičem, kar se skriva in odkriva za to našo temeljno gonilno silo, ki poganja
svet, bomo spregovorili na predzadnji torek v mesecu.

Ljubeznivo vabljeni.