Glas mladih: sveže perspektive, ki krojijo prihodnost Evrope

Univerzitetna župnija v Mariboru je 10. aprila ob 20. uri pripravila dogodek v okviru Evropskega tedna mladih, ki je bil podprt s strani Evropske unije. Gosta večera sta bila prof. dr. Aleš Maver in g. Zdravko Luketič, ki sta v dialogu z mladimi in v konstruktivnem razmisleku predstavila vlogo mladih v današnji družbi.

Gosta večera: preplet akademskega znanja in politične prakse

Aleš Maver, doktor zgodovinskih znanosti, je s svojo akademsko perspektivo poudaril pomen zgodovinskega razumevanja politike za oblikovanje prihodnosti. Njegova analiza politične zgodovine je osvetlila potrebo po večjem opolnomočenju mladih v politiki.

Zdravko Luketič, inženir radiologije in politik, je na lokalnem nivoju predstavil vlogo mladih v politični krajini. Poudaril je, da mladi še niso dovolj seznanjeni z možnostmi, ki jih omogoča Evropska unija, in da bi morali biti bolj vključeni v proces odločanja.

Oba sogovornika sta poudarila potrebo po večji informiranosti in opolnomočenju mladih, ki so pogosto odsotni iz političnih aren. Odzvala sta se na kritiko mladih, ki želijo jasno komunikacijo odločevalcev glede priložnosti, ki jih EU ponuja izven programov Erasmus+, in izpostavila potrebo, da mladi zavzamejo eno izmed centralnih vlog v procesih odločanja.

Poudarila sta pomen nacionalnih informacijskih točk, kot je Agencija Movit, ki je ključna pri usmerjanju mladih do priložnosti, ki jih ponuja EU za osebni in skupnostni razvoj.

Od udeležbe na volitvah do angažiranja v participativnih proračunih – mladi so bili spodbujeni, da izkoristijo svojo pravico do glasu in p

rispevajo k oblikovanju politik.

Ob tem je pomembno poudariti, da tisti, ki delamo z mladimi, moramo vedno izpostaviti vlogo mladih; tu so mišljeni razni mentorji in pedagogi, ki lahko mladim pomagajo razumeti in črpati razpoložljive spodbude znotraj EU.

V okviru projekta smo izvedli tudi anketo, ki je pokazala pričakovane rezultate.

Rezultati ankete, ki je bila izvedena pred dogodkom, kažejo, da digitalizacija pomembno vpliva na njihova življenja, a hkrati sproža skrbi o zasebnosti in socialni izolaciji. Okoljske teme, kot so onesnaževanje zraka in vode ter upravljanje odpadkov, so izpostavljene kot ključne skrbi. Anketiranci se čutijo slabo informirani o delovanju in politikah EU, kar kaže na potrebo po bolj transparentnem in dostopnem informiranju.

Glas mladih je tisti, ki “štetje” za prihodnost EU.

V prihodnosti, ki jo bodo v manj kot desetletju oblikovali današnji mladi, je ključno, da ne ostanejo zgolj pasivni opazovalci. Evropa potrebuje njihovo inovativnost, zagnanost in sveže perspektive. Dogodek “Glas mladih” je pokazal, da je volja za spremembe prisotna; zdaj pa je na vseh nas, da to energijo usmerimo v uresničevanje skupnih evropskih ciljev.