MOLITVENA URA ZA ZDRAVJE in ZOPER EPIDEMIJO

MOLITVENA URA

ZA ZDRAVJE in ZOPER EPIDEMIJO

 

PSALM 6

 

Zborovodju, na godala v oktavi. Davidov psalm.

 Gospod, v svojem gnevu me ne grajaj,

v svoji srditosti me ne karaj!

Izkaži mi milost, Gospod, ker sem onemogel,

ozdravi me, Gospod, ker so moje kosti potrte.

Tudi moja duša je silno potrta;

a ti, Gospod, doklej?

 

Vrni se, Gospod, reši moje življenje,

odreši me zaradi svoje dobrote!

Zakaj v smrti ni spomina nate,

kdo se ti zahvaljuje v podzemlju?

 

Utrujen sem od vzdihovanja,

vsako noč oblivam svojo posteljo,

s solzami močim svoje ležišče.

Moje oko je otopelo od žalosti,

postaralo se je med vsemi mojimi nasprotniki.

 

Pojdite proč izpred mene vsi, ki delate krivico,

kajti Gospod je uslišal glas mojega ihtenja.

Gospod je uslišal mojo prošnjo,

Gospod je sprejel mojo molitev.

Osramočeni bodo, zelo bodo zmedeni vsi moji sovražniki,

obrnili se bodo, mahoma bodo osramočeni.

TIŠINA

 

PROŠNJE, po prošnji kratek tezejski spev – kot prošnja za uslišanje …

 

Gospod, naj s tem psalmom molimo za vse, ki so po bolnicah ali doma, ki svojemu trpljenju ne vidijo konca, ki morda tudi mislijo, da ne zmorejo več – bolečin, čakanja, negotovosti.  – Bodi tu …

 

Prosim Te za več kot 1000 ljudi, ki je po bolnicah samo danes v Sloveniji in dodatnih 200, ki so negibni na naših intenzivah. Ki ne zmorejo sami dihat, sami spat, sami razmišljat. Se ne vstati iz postelje že toliko in toliko dni in težkih noči. Molim za te, ki več ne zmorejo moliti.

 

Molim in prosim za vse, ki delajo krivico, ki dodatno utrujajo, ki jim niso vir pomoči. In prosim za vse, ki se darujejo za bolnike, podnevi in ponoči, ob ponedeljkih in nedeljah, vsak dan, vsako noč in vedno znova, za vse, ki zastavljajo svoja življenja za druge. Za čistilke, ki čistijo, in subspecialiste, ki zdravijo ter za vse vmes. Po ambulantah, domovih, bolnišnicah, pa tudi mrtvašnicah, cerkvah, pokopališčih, ko se ljudi pospremi k zadnjemu slovesu.

Za vse prosim moč, vero, zdravje, pogum, pravo besedo, odnos.

 Malo tišine in pesem Suša

 

Mož s suho roko

Iz svetega evangelija po Luku

 

Drugo soboto je šel v shodnico in učil. Tam je bil človek, ki je imel desno roko suho. Pismouki in farizeji so Jezusa opazovali, ali bo ozdravljal v soboto, da bi našli kaj, zaradi česar bi ga lahko tožili. On pa je vedel za njihove misli in je rekel možu s suho roko: »Vstani in stopi v sredo!« Vstal je in stopil. Jezus jim je rekel: »Vprašam vas, ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali uničiti?« Ozrl se je po vseh naokrog in mu rekel:

»Iztegni roko!« Ta je to storil in roka je ozdravela. Nje pa je pograbila brezumnost in govorili so med seboj, kaj bi mogli storiti Jezusu.

TIŠINA

 

PROŠNJE, po prošnji kratek tezejski spev – kot prošnja za uslišanje …

 

Gospod, prosim Te za vero, da Ti zmoreš ozdravljati, za vero in zaupanje, da ti ne mene ne nobenega človeka v nobeni situaciji ne zapustiš, ampak ravno obratno – bolj ko je težka, bolj si z njim. – Bodi tu …

 

Prosim, da bi storil mnogo dobrega v tej situaciji, v kateri smo. Da bi storil mnogo dobrega v srcih ljudi, da bi si ljudje želeli to dobro in tudi sodelovali z njim.

Prosim, da ti tudi sam znam odgovoriti vedno znova, na Tvoje vprašanje: ali se sme v soboto delati dobro ali zlo, življenje rešiti ali uničiti? Naj bom vedno zagovornik življenja, dostojanstva, naj bom Tvoja priča ljubezni med ljudmi.

 

Podpiraj tudi v naši državi in na celem planetu vse, ki si prizadevajo za to.

 Malo tišine in pesem Brez besed

 

MAGNIFICAT

 

Iz svetega evangelija po Luku

In Marija je rekla:

»Moja duša poveličuje Gospoda

in moj duh se raduje v Bogu, mojem Odrešeniku,

kajti ozrl se je na nizkost svoje služabnice.

Glej, odslej me bodo blagrovali vsi rodovi,

kajti velike reči mi je storil Mogočni

in njegovo ime je sveto.

Njegovo usmiljenje je iz roda v rod

nad njimi, ki se ga bojijo.

Moč je pokazal s svojo roko,

razkropil je tiste, ki so ošabni v mislih svojega srca.

Mogočne je vrgel s prestolov

in povišal je nizke.

Lačne je napolnil z dobrotami

in bogate je odpustil prazne.

Zavzel se je za svojega služabnika Izraela

in se spomnil usmiljenja,

kakor je govoril našim očetom:

Abrahamu in njegovemu potomstvu na veke.«

Marija je ostala z njo približno tri mesece, potem pa se je vrnila na svoj dom.

TIŠINA

 

PROŠNJE, po prošnji kratek tezejski spev – kot prošnja za uslišanje …

 

Gospod, Jezus, naj se sliši še tako čudno, naj Te v vsaki situaciji slavim. To pomeni, da Ti izkazujem ljubezen, prijateljstvo, zvestobo, hvaležnost. Da si Ti večji kot vse in da Oče po Tebi odrešuje svet. Vsako trpljenje, vsako stisko. V njej nisem sam, v njej si Ti z menoj. In zato se Ti lahko zahvaljujem in Te slavim.  – Bodi tu …

 

Prosim Te tudi, morda malo drzno, a iskreno, prizadevno in ponižno, da bi lahko tudi drugim pomagal v stiski pokazati Nate, pričevati Zate, biti z njimi v trpljenju, kakor si Ti z menoj. S svetlobo vere, z vero v vstajenje, z vero, da je na drugi strani trpljenja vedno Luč in da jo lahko skupaj iščeva in gledava že danes in jo sprejmeva.

In tudi takrat, ko je prav nič ne vidim ne zase ne za druge, se spomnim, tudi Marija je morala verovati od začetka do konca, tudi Ti si trpel. Nobenemu ni lahko, vsem je kdaj zelo težko, zato takrat in sedaj še bolj molim in prosim: »Pomagaj nam.«

 

Malo tišine in pesem Nihče ne ljubi te kot jaz

 

Iz Janezovega evangelija

Po teh dveh dneh je šel od tam v Galilejo. Jezus je sicer sam izpričal, da prerok ne uživa časti v svojem domačem kraju, toda ko je prišel v Galilejo, so ga Galilejci sprejeli, ker so videli vse, kar je storil v Jeruzalemu ob prazniku; tudi sami so namreč šli na praznik.

Prišel je torej spet v galilejsko Kano, kjer je bil naredil vino iz vode. In v Kafarnáumu je bil neki kraljevi uradnik, ki je imel bolnega sina. Ko je slišal, da je prišel Jezus iz Judeje v Galilejo, se je odpravil k njemu in ga prosil, naj pride in mu ozdravi sina, ki že umira. Jezus mu je tedaj dejal: »Če ne vidite znamenj in čudežev, ne verujete.« Uradnik pa mu je rekel: »Gospod, stopi dol, preden moj otrok umre.«  Jezus mu je dejal: »Pojdi, tvoj sin živi.« Mož je verjel besedi, ki mu jo je rekel Jezus, in je odšel. Že med potjo pa so mu prišli naproti njegovi služabniki in mu sporočili: »Tvoj sin živi.« Poizvedel je od njih, ob kateri uri se mu je stanje izboljšalo. Rekli so mu: »Včeraj ob sedmih ga je vročica pustila.« Oče je spoznal, da se je to zgodilo tisto uro, ko mu je Jezus rekel: »Tvoj sin živi.« In začel je verovati sam in vsi njegovi domači. To pa je bilo že drugo znamenje, ki ga je storil Jezus, odkar je iz Judeje prišel v Galilejo.

TIŠINA

PROŠNJE, po prošnji kratek tezejski spev – kot prošnja za uslišanje …

 

Kaj pa bi ti prosil Jezusa? Katero stisko mu izlil? Za koga molil?

Za kaj ali koga se mu zahvalil.

 

Skupaj lahko prosimo in molimo – drug za drugega.

 

Pa v nekaj minutah tišino to storimo…

 

– Bodi tu …

 

Hvala, Gospod, da sem lahko pred Teboj in Te molim in prosim. Hvala za dar vere. Utrdi mi jo. Za dar upanja, poživi ga. Za ljubezen, s katero me obdarjaš in s katero me pošiljaš v svet.

Naj deluje Tvoj Sveti Duh v meni.

 

PESEM Življenje v Tebi

 

 

Molitev pripravili: Anja, Primož, s. Simona (Unizup)