New age in krščanstvo

Krščanstvo in new age

V četrtek, 27. maja smo preko Zooma gostili teologa Boštjana Harija, ki nam je približal pojme new age-a in njegovo nezdružljivost z zdravo pametjo ter krščanstvom. Zgodovinski razvoj, definicija pojmov, zmešnjava pojmov, zloraba pojmov iz vzhodnih religij v zahodnem svetu in še marsikaj, nam je z vso gorečnostjo in natančnostjo razlagal. Nekaj tega skušamo povzeti, več pa na https://www.kerigma.si/zapisi
New age izvira iz neke psevdopsihologije, pričelo se nekje od 1960 dalje. Temelji na samouresničenju ter »fast food« veri. Govori, da iz raznih religij vzamem, kar mi paše, najbolj iz vzhodnjaških religij, ideologij in si oblikujem svojo »vero« oz. ideje po katerih živim. In to se lahko nenehno spreminja. Ob tem new age poudarja le, kar se začuti, zanika naravne zakone, znanost, s tem izgublja zdravo pamet, miselno razsodnost. Gre za konflikt med old age in new age. New age je boj proti avtoriteti, razumu, človeku, monoteizmu. Vsiljuje idejo, da mora narava biti v središču pozornosti. Iz teocentrizma je premik v biocentrizem. Pomembna je narava. Ne Bog. Ne človek. Ideja je, da je vse božansko, vse, razen materialno, češ, pomembno je le duhovno, ki se skriva za telesom (materijo). Indijci imajo namreč negativen odnos do telesa. Telo je ječa za dušo. New age tudi ne pozna kesanja, usmiljenja, odpuščanja, ponižnosti. In new age oz. njegove ideje njegovi promotorji želijo vriniti v vse pore družbe.
Pri new age pravzaprav ni Boga. Pri njem ni zla. Ni cilja. Želi izbrisati vse meje, vso znanost. Govori le o božanstvih ter naravi.
Tako new age sploh ni religija, ampak »psihologija«. Poudarja moč pozitivnega mišljenja, vesolja in da je vse v glavi. Ne priznava inteligence. Naravnih zakonov. Zlorablja pojme vzhodnih kultur, religij za svoje namene. Priznava pa več resnic, izrazito poudarja relativizem. In na koncu vsiljuje drugim svojo diktaturo, diktaturo relativizma.
Nekaj pojmov, tudi teh, ki se pogosto uporabljajo v zahodnem svetu, a imajo na vzhodu drug pomen:
Razlika magija in ezoterika. Magija se ukvarja z nadnaravnimi močmi. Ezoterika govori o zlitju z Bogom. S Harryem Poterjem se je precej izgubil strah pred magijo.
Reinkarnacija: je za hindujce, ki verujejo v 33 milijonov bogov, pekel.
Čakre: so vez med subtilnim in realnim telesom.
Pranoterapija je enaka bioenergiji.
Tantrizem: temelji na ideji boga šiva in šaktija ter neinkarnirani čisti zavesti. Ker pravi, da se bog šakti zliva z naravo, od tu izvira, da čaščenje narave oz. da je bog zlit s stvarstvom. (In ne kot v krščanstvu, da je narava ustvarjena od Boga Stvarnika. Ne govorimo o zlitju in češčenju narave. Bog je Stvarnik. Narava je od Njega ustvarjena. In nosi tudi znamenja Stvaritelja, Njegovega dela, ljubezni. Po njej lahko spoznavamo Stvarnika, kot po drugih ustvarjenih rečeh. Je pa ne častimo.)
Gnoza: spoznane višje od vere; govori o nezdružljivem nasprotju med duhom in telesom.
Joga: je pot do boga za hindujce. Nikoli ni mišljena kot telovadba zanje.
Karma: en obrat, ki se »nekje« vrti in določa o moji usodi; moja misel pa naj bi vplivala na ta obrat, ki nato pogojuje dobro in zlo v mojem življenju.
Močno je prisotna new age medicina. O tem bomo pa imeli novo srečanje jeseni 😊.
Za zaključek: potrebno je dobro poznati svojo vero, krščansko, katoliško, Jezusa, da lahko odkrivamo druge in nato delamo primerjave. Ne nasedajmo drugim.
Prejeli smo tudi vabilo k spoznavanju moči naše vere oz. zakramentov, po katerih Bog prihaja k nam. Zakramenti so otipljiva znamenja Božje ljubezni. Njegove navzočnosti. On je naš Odrešenik. Zdravnik. Zastonjska Božja ljubezen, ki se nam daje. On nam daje pravi mir. Povabljeni smo bili, da ga začutimo pri maši. Po njej naj se vsak ustavi in se Bogu iz srca zahvali za vse, kar mu srce narekuje, za kar je v življenju hvaležen, saj to prejema od Njega. Bolj, ko bomo Bogu dajali prostor v našem življenju, srcu, bolj ga bomo lahko odkrivali, izkušali in bili tudi Njegovi pričevalci drugim na poti iskanja vere, smisla, življenja.

Unizup