Nikodemovi večeri 2019 – Vidim emigracije in nov čas, ki prihaja z njimi.?!

Poročilo po dogodku

Letošnji Nikodemovi večeri od 18. do 20. novembra so nosili naslov VIDIM EMIGRACIJE IN NOV ČAS, KI PRIHAJA Z NJIMI.?! S tem smo organizatorji z Univerzitetne župnije, želeli poudariti raznolikost problema Emigracij ali migracij nasploh, ki nam včasih postavlja piko kot neizpodbitno ugotovitev, vprašaj v smer spraševanja, kam to vodi, in klicaj v smislu stvari, ki se že dogajajo in nad katerimi smo presenečeni ali šokirani.

Večeri so minili v razmišljanju o (e)migracijah ter beguncih na treh različnih ravneh; svetovni, evropski in slovenski. Na treh okroglih mizah se je zvrstilo 7 gostov, ki so nam nekoliko odprli pogled na dogajanje na tem področju. Večina poslušalcev nas je ugotavljala, da o tem problemu premalo vemo in da marsikaj ostane skritega za kulisami, posledice pa nas gotovo zadevajo. Temeljno spoznanje je bilo, da se svet z migracijami dejansko spreminja in da nas čakajo oz. se že dogajajo velike spremembe; sploh v zadnjih letih. Pomembno je razločevati med političnimi koristmi držav in ideoloških skupin od migracij in resnično potrebo ljudi po odhodu iz lastne domovine zaradi preganjanja ali golega preživetja. Pomembno je razločevati med (e)migrantom in beguncem, kjer slednji res potrebuje zaščite, saj beži pred nevarnostjo za seboj, prvi pa bi se moral podrejati zakonodaji dežele pred in po vstopu, saj nima pravice do mednarodne zaščite mimo zakonov države, kamor vstopa.  Pomembno je biti odprt, hkrati pa razločevati, kaj se dogaja in glede na to reagirati v prid boljše prihodnosti vseh. Ugotovili smo, da se je potrebno več zanimati in razmišljati o tem dogajanju, saj bo določalo in že določa naše življenje. Kot kristjani se moramo zavedati, da je preživetje krščanstva v Evropi odvisno od naše osebne vernosti.

p. Marjan

Na fotografijah si lahko ogledate utrinke s treh večerov.