Nikodemovi večeri 2019

LJUBIM EMIGRACIJE IN NOV ČAS, KI PRIHAJA Z NJIMI.?!

Letošnji Nikodemovi večeri v Mariboru bodo posvečeni zelo aktualni temi, o kateri pa ni veliko govora v javnosti, četudi nas močno zadeva (še posebej kristjane), to je o emigracijah. O tej temi bomo razmišljali oz. se pogovarjali z različnih zornih kotov na način, da bomo v treh dneh potovali iz širšega svetovnega zornega kota na ožji konkretni slovenski. Vprašanj na to temo je gotovo veliko, zato ne verjamemo, da bomo uspeli v treh dneh vse izčrpati. Nikodemovi večeri se bodo odvijali v obliki okroglih miz oz. pogovorov z gosti, čemur bodo sledila vprašanja publike, ki bo seveda tudi usmerjala tok pogovora.

Čas dogajanja je od ponedeljka 18. do srede 20. novembra, z začetkom vedno ob 20.00. Kraj dogajanja je Slomškova dvorana, Slomškov trg 20, Maribor.

Za več informacij glej koledar 🙂 🙂