NIKODEMOVI VEČERI

Univerzitetna župnija v Mariboru v sodelovanju s Katoliškim akademskim društvom Amos in Alma Mater Europaea pripravlja Nikodemove večere. Letos bodo ti večeri posvečeni temi “Etike življenja” s posebno mislijo na evtanazijo. Prepričani smo, da bodo predavanja in diskusije obogatile naše razumevanje in nas spodbudile k globljemu razmišljanju o etičnih vprašanjih, ki zadevajo vse vidike življenja.

Predavanja bodo potekla v veliki predavalnici Alma Mater Europaea – ECM Slovenska 17, Maribor

Razpored dogodkov je naslednji:

Ponedeljek, 20. november ob 19.00:

  • Študentka Agnes Kojc bo delila svojo izkušnjo življenja s cerebralno paralizo.
  • Prof. dr. Roman Globokar, moralni teolog in član Komisije Republike Slovenije za medicinsko etiko, bo prispeval svoje strokovno znanje.

Torek, 21. november ob 19.00:

    • Prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med., specialistka infektologije, bo predstavila svoje poglede in izkušnje.
    • Meta Rus dr. med., specializantka družinske medicine, magistra bioetike.

Sreda, 22. november ob 19.30:

  • Prim. doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč, specialistka anesteziologije in reanimatologije z evropsko specializacijo iz bolečinske medicine in dodatnimi znanji iz paliativne oskrbe, bo delila svoje strokovno mnenje in izkušnje.

Vabimo vas, da se nam pridružite na Nikodemovih večerih. Vaša prisotnost bo zagotovo prispevala k bogatemu dialogu in izmenjavi mnenj na tem pomembnem področju.

Udeležba na Nikodemovih večerih je brezplačna.