Predvelikonočna spoved

Če so vaši grehi rdeči kot škrlat, bodo beli kot sneg! (Iz 1, 18)

DATUM: 24. 3. 2021

ČAS: po sredini študentski sveti maši približno 30 min (spoved traja do cca 20.30)

KRAJ: Alojzijeva cerkev

Vir: Revija Ognjišče

  1. Požrešnost

Orožje: delitev, evharistija, Božja beseda

Diagnoza: Nenehno uživanje hrane in iskanje užitkov. Požrešnost ne zadeva samo hrane, temveč tudi uporabo medijev (internet, telefon, televizija, kino), prevoznih sredstev in načina nakupovanja.

Zdravilo: Postaviti mero na vseh ravneh potrošnje in poiskati višji smisel zadovoljstva, ki ga prinašajo zaznavne dobrine: delitev, pozornost do drugega, darovanje samega sebe. Najboljše zdravilo proti požrešnosti sta Božja beseda in evharistija. Edino ti dve živili lahko izpolnita človekovo srce.

  1. Nečistost

Orožje: čistost, urejeno življenje, spoved

Diagnoza: Vse vrste neurejene spolnosti: samozadovoljevanje, omadeževanje srca z domišljijo ali s pornografskimi knjigami, revijami, filmi. Nečistost podžiga poželjivost, obsedenost, strasti. Pogosto prinaša osamljenost, razočaranje, žalost ali celo brezup.

Zdravilo: čistost je v resnici najboljša pomoč, daleč od tega, da bi bila nekaj zastarelega. Kaže se v pogledu na druge, v obvladovanju govora in telesa. V boju proti nečistosti pomagajo urejeno življenje, telesno delo, ukvarjanje s športom…prizadevajmo si, da preženemo sprevržene misli in gojimo zdrave, spoštljive misli in svete želje. Najbolj priporočena je sveta spoved, kjer vernik prepozna svoje uboštvo in izroča nagnjenja, katerim je podlegel.

  1. Lakomnost

Orožje: duh uboštva, miloščina, adoracija

Diagnoza: pretirano hlepenje po imeti, posesivna ljubezen do denarja, nakita in vseh gmotnih dobrin, do te mere, da postanemo odvisni. Lakomnež, zavistnež hoče imeti samo se več, pri dajanju je zelo skop. Takšna drža pospešuje nepravično ravnanje, celo zaničevanje drugega.

Zdravilo: Lakomnost ozdravljata krepost pravičnosti in duh uboštva. Odpirata oči, kako površinsko je tisto, kar ni nujno potrebno, in človeka spodbudita, da se popolnoma in v vsem nasloni na Boga. Miloščina spodbuja, da živimo v zaupanju in prepuščanju Očetu in Previdnosti. Adoracija postavi dušo v držo berača. Kdor pa berači, postane pozoren na tiste, ki so v potrebah.

  1. Jeza

Orožje: sprejeti samega sebe, odpustiti, spovedati se

Diagnoza: Jeza je rušilna, kadar ni zmerna, ni namenjena vzpostavitvi reda ali pravice. Lahko je posledica nekega našega trpljenja, ki ga doživljamo ob omejenostih, ki so nas doletele (izguba zdravja) ali frustracij, ker nismo bili deležni čutnega zadovoljstva, po katerem hrepenimo. Podpihuje jo častihlepje, ki se hrani v samoljubju in napuhu. Jeza vodi v nered, nezmernost, nepravičnost.

Zdravilo: Ne zapiramo se vase, treba je raziskati vzroke in prepoznati lastno uboštvo. K samoobvladovanju pripomorejo kreposti potrpežljivost, moč in ponižnost. Kreposti pridobivamo tako, da se nenehno trudimo, da ne popustimo moči jeze. Jeze nas bosta osvobodila usmiljenje so samih sebe in odpuščanje vsem, ki so nas prizadeli.

  1. Žalost

Orožje: Darovanje samega sebe, ljubezen do bližnjega, adoracija.

Diagnoza: Žalost nad zlom je upravičena, a obstaja žalost, ki se kaže kot malikovalska navezanost na stvari ali na neizpolnjena hrepenenja. Žalost je jezi nasproten način odzivanja na izgubo in frustracije, ki lahko vodi v brezup.

Zdravilo: Protistrup za žalost je darovanje samega sebe iz ljubezni do drugega. Kar nas obrne stran od nas samih, nas odpre k drugemu in nam vlije moči. »Večja sreča je dajati kakor prejemati« (Apd 20, 35) Proti žalosti se borimo tako, da krepimo upanje, ki nas obrača k višjemu dobremu in končno k večnemu življenju. Adoracija, slavljenje in zahvaljevanje so odlična zdravilna sredstva proti žalosti.

  1. Lenoba

Orožje: sprejemati odločitve, zvestoba, urejeno življenje

Diagnoza: stanje umirjenosti, dolgočasja, malodušja, lenosti. Ko se nadloga vse bolj razrašča, otrdi srce, zmanjšuje voljo, povečuje utrujenost in nezadovoljstvo, dušo utaplja v dolgočasju in naveličanosti ter zbuja hrepenenje po drugem in ne svojem življenju.

Zdravilo: Sprejemati odločitve v skladu z lastnimi sposobnostmi, vztrajanje v trdni odločenosti in zvestobi zastavljenim obveznostim. Poskrbeti, da se ne zapiramo v virtualnost in domišljijo (novi mediji, mamila ali celo duhovno življenje). Voljo si krepimo z dobro urejenim življenjem, urnikom, ročnimi deli in vztrajnostjo v naporih. Poskrbimo, da vzpostavimo realno duhovno življenje, ki deluje po načelu »ne pride, dokler se ne začne«

  1. Samoljubje

Orožje: pravo samospoštovanje, ponižnost, molitev k Mariji

Diagnoza: Živeti v navideznem, biti zelo navezan na podobo, ki jo imamo o sebi in jo želimo dati svetu. Kaže na bivanjsko praznino ali neuravnoteženo željo po priznanju. Samoljubje sprevrača namene, vse oblike družbe in odnose. Nevarna nadloga je izjemno pretkana, kajti kdor se je osvobodi, si lahko samo domišlja, da mu jo je uspelo premagati. Lahko smo naduti, ker nam je uspelo premagati požrešnost in ali ker se posvečamo drugim.

Zdravilo: Greha se osvobodimo s poznavanjem sebe, s pravimi nameni in pravim samospoštovanjem, s prejemanjem lastnih sposobnosti in pomanjkljivosti, z voljo po nenehnem poboljševanju. V veliko pomoč nam je ponižnost, saj postavlja resnico v ospredje naših odločitev in odnosov resnico v ospredje naših odločitev in odnosov do Boga, drugih in do sami sebe. V boju proti samoljubju nam prav tako pomaga ljubezen do bližnjega, da se obrnemo stran od sebe.

  1. Napuh

Orožje: poslušnost, dobrota, adoracija

Diagnoza: Napuh se od samoljubja razlikuje po poveličevanju samostojnosti. Prevzetnež ima močan občutek večvrednosti in noče biti od nikogar odvisen. Vedno hoče imeti prav in ni strpen. Prevzetnež s pokvarjeno miselnostjo povzroča veliko škode okoli sebe in v samem sebi. Poveličevanje lastne samostojnosti ga lahko privede do zavračanja odvisnosti od Boga Stvarnika.

Zdravilo: Kot pri samoljubju tudi tu zelo pomaga ponižnost. Posebno mesto zavzema poslušnost. Zdrava poslušnost namreč spodbuja držo poslušanja in omogoči, da od avtoritete sprejmemo izkušnje in modrost, ki nam bodo prav prišče. Gojenje dobrote in pravičnosti nam omogoča, da se veselimo napredka, kreposti in darov drugih ter se s tem borimo proti vsem oblikam predrznosti in ljubosumja. Odpuščanje osvobaja vsakršne trdosrčnosti, obsojanja in obrekovanja, vsega tega, kar zraste iz napuha. Ljubeča adoracija je odlično zdravilo za greh, ki ga imenujemo tudi skrita skušnjava. Božjega otroka utrdi v resnici njegovega bitja.