Slovesen začetek akademskega leta

Vsredo, 18. oktobra, so v Univerzitetni župniji Maribor v novo študijsko oz. akademsko leto vstopili s slovesno sveto mašo, pri kateri so prosili za Božji blagoslov in varstvo pri študijskem delu.

Ob somaševanju župnijskega upravitelja Primoža Lorbka, stolnega župnika Danijela Lasbaherja in drugih duhovnikov jo je v mariborski stolnici daroval nadškof metropolit Alojzij Cvikl.

Slavja so se udeležili tudi zastopniki akademskega zbora v Mariboru, vodja kabineta rektorja Univerze v Mariboru dr. Jože Furman, profesor Alme Mater Eurepaea dr. Sebastjan Kristovič, rektor Vikariata Antona Martina Slomška dr. Ivan Štuhec, prodekanica Filozofske fakultete za gospodarske zadeve in razvoj, prof. dr. Karin Bakračevič, dekan Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Aleš Gregorc, predstavniki Teološke fakultete UL – enote v Mariboru, ravnatelj Slomškove gimnazije in ravnateljica njegovega dijaškega doma ter drugi visoki gostje.

Ob koncu maše sta zbrane nagovorila dr. Furman (prebral nagovor rektorja dr. Zdravka Kačiča) in profesor dr. Kristovič z Alma Mater Europaea. Sodelavka študentskega župnika s. Simona Kovačec je za študente in »bruce« imela oznanila. Na koru je prepeval študentski pevski zbor Vdih.

Nadškof Cvikl: Mladost je čas pomembnih vprašanj in odgovorov

Nadškof Cvikl je v pridigi predstavil lik evangelista Luka in sporočilo dnevnega evangelija. V nadaljevanju se je na mlade obrnil z besedami papeža Frančiška, ki pravi, da je mladost čas pomembnih vprašanj in odgovorov. »Pomembno je najti kraj in nekoga, ki vam bo prisluhnil. Zato je bila ustanovljena Univerzitetna župnija, da bi bila kraj in prostor, kjer boste lahko našli nekoga, ki vam bo pomagal, da korak za korakom najdete odgovore na vprašanja, ki jih nosite v sebi. Jezus ne želi zatreti vaših sanj, ki jih nosite v sebi, opozarja pa na človeško gledanje, kjer je v ospredju moj ego. Zato Jezus želi te vaše sanje dvigniti na višjo raven, kjer sta v ospredju ljubezen in služenje.«

Po besedah Frančiška sta za to potrebna dva koraka: prvi je postaviti si visok cilj. Nato je potrebna rast, vztrajnost, pa ne sam zase, ampak skupaj z drugimi, v skupnosti. Nadškof Cvikl je še izrazil veselje, da se mladi udeležujejo svetih maš in drugih dejavnosti ki jih ponuja Univerzitetna župnija v Mariboru. Zaželel jim je, »naj vam pomaga, da ne boste del toka današnje miselnosti, del množice, ki živi in se odloča, kot narekuje javno mnenje in nam to prodajajo mediji. Izkoristite priložnost, ki vam je dana, da postajate zrele in samostojne osebnosti, ki imajo oseben odnos z Bogom.«

Rektor Univerze v Mariboru: Pogumno premagujte strahove

Tudi rektor dr. Kačič je v svojem sporočilu spomnil na papeža Frančiška, ki je na letošnjem Svetovnem dnevu mladih v Lizboni mladim med drugim položil na srce: »Bodite ‘podjetniki sanj’, ne ‘upravljavci strahov’, s pogumom, da strahove zamenjate s sanjami«. In dodal: »Želim se pridružiti tej papeževi vzpodbudi, zavedajoč se, kako pomembno je za vsakega mladega človeka, da na poti uresničevanja svojih sanj pogumno premaguje strahove, ki ga hromijo ali kakorkoli ovirajo. In če je že na osebni ravni takšen proces duhovne preobrazbe izjemno težak, je na kolektivni ravni še toliko težji in zahtevnejši.«

Izrekel jim je dobrodošlico, uspešno opravljanje študijskih obveznosti, »da se boste še bolj približali uresničitvi vaših sanj. Prav tako vam želim lepih in nepozabnih druženj, ki krepijo medsebojne odnose in zaupanje v akademski skupnosti, ustvarjajo dolgoletna prijateljstva in pomembno prispevajo k razvoju družbene odgovornosti, k skladnemu in trajnostnemu razvoju družbe kot celote ter k splošni blaginji.«

Sebastjan Kristovič: Glejte tudi navzgor

Prof. dr. Kristovič pa je nagovor začel z besedami: »Prag novega študijskega leta smo prestopili. Pogled se je usmeril že v knjige in zapiske. Danes smo pogled dvignili tudi navzgor, ne samo navzdol. Ta dva med seboj dopolnjujoča se pogleda se mi zdita v času, v katerem živimo, zelo zelo pomembna.« Vera in razum se nikakor ne izključujeta, ampak dopolnjujeta. Temeljno vprašanje našega časa je človekovo dostojanstvo. Ključno vprašanje znanosti in stroke je, ali človek res lahko naredi vse, kar lahko in je zmožen narediti. Dostojevski v Bratih Karamazovih daje pronicljiv odgovor: če ni Boga, je dovoljeno vse.

Ob koncu nagovora je zbranim študentom zaželel: »Pogumno in veselo se lotite izzivov, ki so pred vami. Drug drugemu pomagajte in se povezujte. Gradite mostove in ne prepadov. Skrbite drug za drugega. Varujte svoje dostojanstvo in dostojanstvo drugih. Predvsem pa bodite vrhunski študentje. Zagrabiti je treba na začetku. Dober začetek je osnova vsega nadaljnjega dela. Med letom pridno študirajte, poleti pa za par tednov kam po svetu, da vidite in spoznate, da svet ni samo od Lendave do Kopra, ampak je še veliko veliko več. Samozavestno glejte tudi navzgor in ne samo navzdol«.

Povzeto po: druzina.si

Vir: https://www.druzina.si/clanek/slovesen-zacetek-akademskega-leta-v-mariboru