Glas mladih: Ideje, ki oblikujejo Evropo

Univerzitetna župnija v Mariboru v okviru tedna mladih pripravlja srečanje pod geslom: “Glas mladih: Ideje, ki oblikujejo Evropo”

Kdaj: 10. april ob 20. uri 

Kje: Univerzitetna župnija Maribor, Slomškov trg 20; 2000 Maribor

Dogodka se je moč udeležiti tudi preko spleta: POVEZAVA

Z nami bosta Aleš Maver in Zdravko Luketič
Aleš Maver je maturiral na II. gimnaziji Maribor. Študiral je slovenščino, latinščino in teologijo. Diplomiral je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, doktoriral pa na Oddelku za zgodovino ljubljanske filozofske fakultete z disertacijo Politična zgodovina v latinskem krščanskem zgodovinopisju 4. in 5. stoletja.
Je docent za zgodovino starega veka in lektor za latinščino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ter profesor latinščine in teologije pri katedri za zgodovino Cerkve in patrologijo na
Teološki fakulteti. Dejaven je kot prevajalec in pisec člankov ter urednik. Njegov opus obsega preko dvesto samostojnih del, prevodov in znanstvenih člankov. Sodeluje tudi pri Zboru za republiko.
Zdravko Luketič je, slovenski inženir radiologije, slikar in politik. Po končani Srednji zdravstveni šoli v Mariboru, je diplomiral na Univerzi v Ljubljani in pridobil naziv diplomiran inženir radiologije.

 

Evropski teden mladih, mladim po vsej Evropi nudi dogodke za izražanje njihovih idej in vizij za boljšo prihodnost. Cilj srečanja je ustvariti prostor, kjer lahko mladi odprto delijo svoje misli o ključnih izzivih, s katerimi se naša družba sooča danes, vključno z digitalizacijo, okoljskimi spremembami, socialno vključenostjo in politično participacijo.

Osrednji Poudarki Dogodka:

  • Dialog med Mladimi in Odločevalci: Odprt prostor za konstruktiven dialog, kjer se mladi lahko neposredno pogovarjajo z odločevalci in tako prispevajo k oblikovanju politik, ki vplivajo na njihovo prihodnost.
  • Informiranje o EU Programih: Razjasnitev priložnosti, ki jih ponujajo različni EU programi, in kako lahko mladi izkoristijo te priložnosti za osebni in skupnostni razvoj.
  • Aktivna Participacija: Spodbujanje mladih k aktivnemu sodelovanju v demokratičnem procesu, s posebnim poudarkom na prihajajočih evropskih volitvah.

Cilj našega dogodka je ne samo razpravljati o pomembnih temah, ampak tudi spodbujati mlade k aktivnemu udeleževanju in oblikovanju demokratičnih vrednot v naši družbi. Mladi so ključni pri oblikovanju prihodnosti Evrope – z njihovimi inovacijami, digitalnimi veščinami in predanostjo trajnostnemu razvoju so nepogrešljiv del vodenja naše celine proti boljši prihodnosti.

Vaš glas je pomemben. Mladi niso le prihodnost; ste sedanjost, ki ima moč vplivati na spremembe. Pridružite se nam, da skupaj oblikujemo prihodnost Evrope, ki odraža naše skupne vrednote in aspiracije.