DUHOVNA OBNOVA ZA ZDRAVNIKE IN ŠTUDENTE MEDICINE V CELJU

“Človek je psihološka, biološka, socialna in duhovna entiteta. Na kateremkoli področju teh štirih parametrov skrene, se zamajejo vsi
ostali. Zato je treba biti do bolnikov skrajno pravičen.«
(primarij Jože Felc, Negiben gibalec)

 Ljudje vsekakor nismo le telesna bitja. Na fakulteti nas učijo, da je ljudi potrebno obravnavati po bio-psiho-socialno-duhovnem modelu, da se ne osredotočimo izključno na fiziološke probleme.  Z različnimi intervencijami želimo ohranjati ali povrniti ravnovesje med vsemi sestavnimi deli življenja. Med obilico dela in skrbi pa lahko  pozabimo, da smo tudi zdravniki sami ljudje, ki potrebujemo polnjenje duhovnih baterij. K temu je pripomogla duhovna obnova za zdravnike in študente medicine, ki so jo organizirali v Domu Sv.Jožefa Celje skupaj z Združenjem katoliških zdravnikov Slovenije. Voditelj srečanja je bil brat Jurij Štravs, kapucin. Začeli smo z molitvijo rožnega venca Božjega usmiljenja, nadaljevali z razmišljanjem brata Jurija Štravsa o življenju in zdravniškem poklicu in zaključili s spovedjo, skupnim pogovorom in  sveto mašo. Vmes smo nekaj časa namenili medsebojni izmenjavi izkušenj in spoznavanju drug drugega ob kavi, čaju in piškotih. Zdravniki in drugi zdravstveni delavci smo s svojim delom lahko prinašalci vere v življenja ljudi okrog nas in našo okolico. Potrebno je najti prav način, kako živeti vero in jo predstavljati, da z našim življenjem in delom ljudi spodbujamo k boljšemu življenju na vseh področjih.

 

Klara Šibila