Nikodemovi večeri 2023

Nikodemovi večeri 2023

(20. – 22. november)

Etika življenja

 

V Mariboru so od 20. do 22. novembra potekali Nikodemovi večeri pod okriljem Univerzitetne župnije Maribor in Almae Mater.. Tema letošnjih Nikodemovih večerov je bila Etika življenja. Predavanja so potekala v veliki dvorani na Alma Mater Europaea in  v treh večerih se je zvrstilo šest gostov, od katerih je vsak predstavil svoj vidih na problematiko novega predloga zakona o evtanaziji in o vrednosti življenja. Med odmori so nam predvanja polepšali glasbeniki s svojimi točkami. Prvi večer duet iz zbora Bellisimo, drugi večer družinska skupina družine Fekonja in zadnji večer naš študentski zbor Vdih.

Prvi večer sta otvorila študentka Agnes Kojc s pričevanjem o svojem življenju s cerebralno paralizo in moralni teolog prof. dr. Roman Globokar s predstavitvijo moralnih in etičnih dilem o evtanaziji.

Drugi večer sta temo nadaljevali prim. Jelka Reberšek Gorišek, dr. med. in Meta Rus, dr med.. Dr. Reberšak nam je predstavila trenutno zakonsko stanje evtanazije v Sloveniji in po svetu. Orisala nam je nov predlog zakona o evtanaziji in trenutno atmosfero, ki vlada med slovenskimi zdravniki glede tega vprašanja. Opozorila nas je tudi na strokovne, medicinske in prave dileme v povezavi predlogom novega zakonom. Meta Rus nam je kot ključen del debate in razmišljanja o evtanaziji predstavila pojem človekovega dostojanstva in možne negativne posledice sprejetja novega zakona.

Zadnji večer smo po študentski maši brž odšli v predavalnico, kjer sta nam svoje vidike predstavila prim. doc. dr. Nevenka Krčevski Škvarč in hajdinski župnik, Marijan Fesel. Dr. Krčevski Škvarč je naslovila raznovrstne možnosti paliativne oskrbe v Sloveniji in v tujini, duhovnik Fesel pa je temu dodal dragocene izkušnje z umirajočimi in njihovimi svojci.

Vsi izmed gostov so si po svojih predavanjih velikodušno vzeli tudi čas za naša vprašanja, kar izredno cenimo. Kot zaključek vseh predavanj, pogovorov in razmišljanj, lahko govore povzamemo s tem, da je velika rana trenutne družbe osamljenost in da smo vsi poklicani k gradnji živih skupnosti. Za to se lahko trudi vsak izmed nas, v našem domačem okolju ali kjerkoli, kamor ga Gospod pokliče. To lahko delamo ne glede na to, ali bo nov predlog zakona o evtanaziji sprejet ali ne.

Misel iz zadnjega predavanja

Kaj je najslabše, kar lahko naredimo, za človeka, ki umira? »Da nas ni ob njem.«

Kaj je največ, kar lahko naredimo za človeka, ki umira? »Da smo ob njem.«

(vprašanji iz občinstva, postavljena prim. doc. dr. Nevenki Krčevski Škvarč in njena odgovora; 22. nov. 2023, Nikodemovi večeri)

Karmen Globočnik