Pogovorni večer – p. Tomaž Mikuš: Rane v Cerkvi

V sredo, 11. januarja smo na Univerzitetni župniji organizirali pogovorni večer na temo Rane v Cerkvi. Naš gost je bil p. Tomaž Mikuš DJ, duhovni asistent pri programu Rahelin vinograd ter Od bolečine k milosti.

Najprej smo se dotaknili, kaj sploh travma pomeni. »Travma ni to, kar se ti je zgodilo, travma je to, kar se je zgodilo v tebi, kot rezultat tega, kar se ti je zgodilo.« (Mate Gabor) Gre torej za človeku notranje lastno doživljanje na nek dogodek, ki se je zgodil. V primeru našega pogovornega večera torej travma splava ali zlorabe.

Spoznali smo ACEs vprašalnik (https://www.acesaware.org/learn-about-screening/screening-tools/) in kako se kažejo posledice travm v kasnejšem življenju. Tako je lahko tudi vsak zase dobil rezultat. Tudi zanemarjanje v družini, »bullying«, izpostavljenost nasilju, psihološkemu, čustvenemu – vse to lahko pomeni boleče spomine in travmo.

Posledice travme se lahko kažejo na vseh življenjskih nivojih (fizično, duševno, duhovno zdravje, vedenjski vzorci…)

Pogoste posledice spolnih zlorab, ki smo jih našteli, so:

•       posttravmatska stresna motnja,

•       sram in jeza,

•       depresija,

•       zloraba in zasvojenost z drogami,

•       samomor,

•       oslabljena sposobnost za intimnost ali odnose,

•       visoko tveganje za težave z duševnim zdravjem,

 

S strani duhovnikov pa so še posebej:

•       prizadeta samopodoba,

•       duhovnost in

•       zmožnost zaupanja drugim,

•       upravičen bes nad storilci zlorab in nad institucijami, ki so storitelje ščitile.

Ključni dejavnik psihološke travme pri preživelih zlorabe v otroštvu je, če njihova izkušnja ni bila slišana, potrjena ali priznana. Še posebej je žalostna izkušnja mnogih preživelih spolnih zlorab s strani duhovnikov.

Mnoge žrtve zlorabe krivijo sebe in globoko ponotranjijo toksične občutke, ki jih zloraba povzroča. Krivijo sebe, čeprav niso krive. To je tudi eden izmed razlogov, da težko spregovorijo. Poleg tega, da storitelji grozijo ali kako drugače ustrahujejo osebe.

Spregovorili smo o manipulacijah, duhovnih zlorabah, zaupanju, ki ga želi storitelj vzpostaviti z žrtvijo, da jo lahko nato zmede ter zlorabi v svoje namene; o spolnih predatorjih, iskalcih žrtev, o osebah z narcisistično motnjo in njihovi dvoličnosti ter dinamikah. Če se čudimo, zakaj žrtve tudi ne pobegnejo, reagirajo, smo si lahko predstavljali, kako reagirajo ljudje pri prometni nesreči: eni zmrznejo, drugi zbežijo, eni pa dejansko gredo v akcijo in pomagajo. Tako ob velikih nepričakovanih šokih, reagiramo po eden izmed reakcij lastnih, znanih telesu, živčevju: beg, boj, zamrznitev. Zato se žrtev nikoli ne obsoja. Tudi duhovniki se morajo zavedati, da so v odnosu z drugimi ljudi, v neenakovredni vlogi, v smislu, da so v vlogi avtoritete in če izkoristijo ranljivost, šibkost osebe, ki mu zaupa, gre za zlorabo.

Dotaknili smo se tudi vloge medijev, ki ni nujno negativna, kadar poročajo o resnicah, ki so se zgodile; etiki sočutja, ki si jo sodelavci obeh programov želijo živeti, ter vprašanja kulture milosti v cerkvi. Tudi ta je lahko zlorabljena. Mnogokrat se namreč sliši le, da je potrebno storitelj odpustiti. Po drugi strani pa je tudi precej brezčutnosti in nerazumevanja do žrtev.

Tako smo lahko razmišljali:

Milost ni poceni, ker je zastonj; ker pa je zastonj, jo imajo nekateri za poceni. Ena izmed misli Bonhoefferja: »Poceni milost je oznanjevanje odpuščanja brez zahteve po kesanju, krsta brez cerkvene discipline, obhajila brez spovedi, odpuščanja brez osebne spovedi. Poceni milost je milost brez učenstva, milost brez križa, milost brez živega in utelešenega Jezusa Kristusa.«

O dragi milosti pa: “Draga milost je evangelij, ki ga je treba vedno znova iskati, dar, za katerega je treba prositi, vrata, na katera mora človek potrkati. Takšna milost je draga, ker nas kliče k sledenju, in je milost, ker nas kliče k sledenju Jezusu Kristusu. Draga je, ker človeka stane njegovega življenja, in je milost, ker človeku daje edino pravo življenje. Draga je, ker obsoja greh, in milost, ker grešnika opravičuje. Predvsem pa je drago, ker je Boga stalo življenje njegovega Sina: “Kupljeni ste za drago ceno”, in kar je Boga veliko stalo, za nas ne more biti poceni. Predvsem pa je milost, ker se Bogu njegov Sin ni zdel predrag, da bi ga plačal za naše življenje, ampak ga je izročil za nas. Draga milost je utelešenje Boga.”

Rešitev, kako ostati na pravi strani tanke meje med uporabo in zlorabo milosti, je kesanje.

Milost ni nikoli poceni. Za nas je popolnoma brezplačna, za Boga pa neskončno draga…

Sledila je še predstavitev obeh programov, ki želita pomagati žrtvam travm.

Rahelin vinograd je program duhovnih vaj, ki pomaga ozdraveti od travme umetnega splava. Na njihovi spletni strani najdemo:

»Splav razumemo kot travmo. Travmatične dogodke pogosto oteži to, da so obravnavani kot skrbno varovana skrivnost, v kateri občutki osramočenosti nimajo glasu. Ozdravitev žrtev s travmo splava lahko dosežemo z omogočanjem varnosti, rekonstrukcijo travmatične zgodbe in obnovitvijo povezav med preživelimi in skupnostjo. Skupinski kontekst je zelo katarzičen, saj lahko drugi, “ki so že bili tam”, ustrezno ocenijo simptome in podporne, zdravilne elemente procesa. To ne zanika vrednosti individualnega svetovanja in podpore, vendar izkušnja skupinskega procesa, posebno takrat, ko lahko uvedemo družinsko podporo, pogosto izkaže bolj celovito raven ozdravitve.«

Program Od bolečine milosti pa so duhovne vaje namenjene ljudem, je 5-dnevni psihološki in duhovni program, namenjen vsem, ki so doživeli ponižanje ali nasilje v obliki telesne, psihične, čustvene, spolne ali duhovne zlorabe. V brošuri, ki jo najdemo na njihovi spletni strani piše: »Poslanstvo programa je udejanjanju Jezusovega apostolata ozdravljanja in nudi žrtvam zlorabe zdravljenje in okrevanje s profesionalno usposobljeno ekipo, krščansko naravnanostjo in sočutjem. Od bolečine k milosti je izredno močno psihološko in duhovno potovanje, ki nudi varnost in upanje sredi čustvenega kaosa. Nudi model negujočega zdravljenja, ki je prava terapija za dušo.«

Avtorica obeh programov je dr. Theresa Burke, psihologinja, Ph.D., NCP, LPC, BCCP, DABFC, DAPA iz ZDA.

Vizija sodelavcev obeh programov, Živa Beseda, je žrtvam travmatičnih izkušenj širom po svetu pomagati odpreti svojo preteklost božjemu usmiljenju; odkriti neskončno ljubezen, ki jo ima Bog do njih ob pogledu na njihovo zlomljenost; odpreti vrata žalovanju kot sredstvu za ponovno združevanje zdrobljenih koščkov njihovega življenja v celovitost in svetost; žrtvam pomagati najti smisel in preobrazbo v njihovi bolečini; žrtve opolnomočiti za uporabo njihovega lastnega trpljenja kot daru za izgradnjo božjega kraljestva v svojih srcih, domovih in skupnostih.

Rahelin vinograd je izjemna priložnost za vse osebe, ki se spopadajo s čustveno in duhovno bolečino zaradi preteklega splava oziroma splavov. Zakonski pari, matere, očetje, stari starši in sorojenci splavljenih otrok ter osebe, ki so bile vpletene v industrijo splava, so prišli na Rahelin vinograd iskat mir in notranje ozdravljenje. Vikend je edinstven in učinkovit proces, posebej zasnovan kot pomoč pri doživljanju Božjega usmiljenja in sočutja.

Rahelinega vinograda so se vedno udeleževali udeleženci, ki so bili žrtev spolne zlorabe, kar kaže na povezavo med epidemijami spolnih napadov, nasilja v družini, zlorabami otrok in poznejšimi travmami zaradi splava. Na DV so mnogi prvič podelili zgodbe o zlorabi. Dr. Burke se je zavedala ključnega pomena zagotavljanja celostnega programa psihološkega in duhovnega zdravljenja posledic zlorabe, zato se je odločil ustvariti program Grief to Grace (Od bolečine k milosti). Od leta 2005 program Grief to Grace pomaga tistim, ki so doživeli fizično, čustveno, spolno in/ali duhovno zlorabo, najti spravo in ozdravitev.

Dokler ne moremo varno sprejeti svoje bolečine v vsej njeni polnosti, ne moremo resnično začeti dela žalovanja. Globoka bolečina in jeza, žalost, osamljenost nas lahko nato vodijo k odpuščanju.  V odpuščanju se naučimo sočutja, najprej do sebe in nato do drugih, na koncu pa do svobode in ozdravljenja. S sprejemanjem globine lastne žalosti in bolečine bodo udeleženci začeli doživljati globoko in nežno ljubezen do tistega dela sebe, s katerim je bilo tako slabo ravnano.  Ko se bo v njihovih srcih razširila sposobnost ljubezni, bodo vera, prijaznost, empatija in velikodušnost postali bolj dostopni za deljenje z drugimi.

Zaključimo pa z mislijo avtorice obeh programov.

Dr. Theresa Burke: Odrešitev agonije zlomljenega srca je Božje delo. Kot psihologinja vem, kje se konča moje strokovno znanje. Namen Rahelinega vinograda, Od bolečine k milosti, Od dolžnosti do ozdravitve in druge vrste programov, ki smo jih pripravili, je v resnici da pripeljejo ljudi pred Božjega zdravnika.«

Hvala p. Tomažu, da smo lahko o teh temah spregovorili v varnem in ne obsojajočem vzdušju in okolju.

Za še boljše razumevanje dinamike duhovnih zlorab smo še bili povabljeni k ogledu: https://www.youtube.com/watch?v=Q7sk-O3MYIA

Povzeto po predavanju ter internetnih straneh:

https://rahelinvinograd.si/

https://odbolecinekmilosti.si/

 

Simona