POSTNI ČAS

“Glejte, zdaj je čas milosti, glejte, zdaj je dan rešitve!”

Apostol Pavel je v pismu Korinčanom zapisal: “Glejte, zdaj je čas milosti, glejte, zdaj je dan rešitve!” Spoštovane študentke, spoštovani študenti, dragi mladi, kakor je zapisal apostol Pavel, smo z današnjo pepelnično sredo vstopili v milostni postni čas, ko se bomo lahko z molitvijo in premišljevanjem vedno bolj in bolj bližali Bogu. To je milostni čas, ko lahko svoje srce očistimo pri zakramentu sprave in se spravimo z Gospodom, našimi bližnjimi, in obnovimo duha stanovitnosti in predanosti Božjemu duhu.

Postni čas je spokorni čas in obdobje priprave na veliko noč. Kristjani v tem času pri bogoslužju in v zasebnem življenju več premišljujemo o pomenu Kristusovega trpljenja in njegove smrti na križu ter o njegovi velikonočni zmagi življenja nad smrtjo. Tudi Kristus se je pred nastopom javnega delovanja štirideset dni postil v puščavi, o čemer poročajo trije evangelisti (prim. Mt 4,1–11Mr 1,12–13 in Lk 4,1–13).

Pomenljiv vidik posta je poglobitev osebne povezanosti z Bogom, sredstva za doseganje tega cilja pa so poleg molitve in prejemanja zakramentov sprave in evharistije tudi odpovedi določeni razvadi ali dobrini ter dobra dela. S prejemom zakramenta krsta so pri novokrščenemu odpuščeni in očiščeni vsi grehi. Postni čas duhovnost krsta izpostavlja kot razsežnost sprave med Bogom in človekom.

Dragi mladi, pri UNIZUP vam želimo blagoslovljen in milosti poln postni čas!