Povabilo k prijavi na Spletni tečaj o človekovem dostojanstvu

Povabilo k prijavi na Spletni tečaj o človekovem dostojanstvu

 

Univerzitetna župnija Maribor je preteklo leto priredila Nikodemove dneve na temo etike in človekovega dostojanstva. V skladu z omenjeno tematiko bi vam želel predstaviti organizacijo World Youth Alliance oz. njen spletni tečaj, ki mladi osebi približa razlage človekovega dostojanstva, človekovih pravic, razlikovanja med dobrim in slabim, tako da lahko mlad človek to lažje ponotranji in živi v skladu s temi vrednotami, ki so nenazadnje tudi pomemben del nauka naše vere.

V kolikor obravnavane teme tečaja razdelim na tri glavna področja;

 

  • Spoštovanje človeka od spočetja do naravne smrti. Sporočilo tega je prav to, da ima vsak človek neodtuljivo dostojanstvo ne glede na kakršne koli okoliščine.

 

  • Obravnava sistema vrednot, katerih vsebina ni odvisna od kakršnega koli družbenega sistema, ampak le ta vrednostni sistem služi človeku kot kažipot, da prispeva k lepšemu, bolj pravičnemu svetu z manj krivicami in gorja. Kot takšen vrednostni sistem lahko izpostavimo 10 božjih zapovedi.

 

  • Kritika idej ter sistemov v zgodovini in sedanjosti, ki so vero in njen moralni nauk odrinili iz vsakdanjega življenja ter sebe dojemali oz. dojemajo kot rešitev za vsa vprašanja človekovega bivanja.

Pri tečaju se tako med drugim obravnavajo besedila oz. ideje Tomaža Akvinskega, cerkvenih enciklik, Martina Bubra, Viktorja Frankla in drugih.

Spletnega tečaja v angleškem jeziku se je možno udeležiti na spletni strani: https://wya.net/programs/#ctp. Tečaja se lahko udeležijo mladi do 30. leta starosti.

World Youth Alliance je sicer sekularna organizacija, ki združuje ljudi iz različnih kultur, vendar so njene ideje ter vrednote v sozvočju s krščanskim naukom.

Sloveniji smo v preteklosti somišljeniki delovali v društvu WYA Slovenija, ki je pripravljalo različna izobraževanja ter projekte. Žal pa je le to društvo zaradi premajhnega zanimanja za tovrstne ideje v slovenskem prostoru prenehalo delovati.

Glede na svetovno dogajanje pa je danes še toliko bolj pomembno, da kristjani zagovarjamo in širimo ideje spoštovanja sočloveka, pravičnosti, solidarnosti ter smo tako sol in luč tega sveta.

Sebastijan Kelc

 

Povezave:

Spletna stran organizacije World youth alliance

https://wya.net/

 

Prijava na tečaj:

https://wya.net/programs/

 

FB stran društva WYA Slovenija

https://www.facebook.com/WYASlovenia

 

Katalog društva WYA Slovenija:

https://flipbookpdf.net/web/site/a89c85103194541db335749018013294c6cecb33202401.pdf.html