NIKODEMOVI VEČERI 2018

NIKODEMOVI VEČERI MARIBOR 2018

Nikodemovi večeri bodo v Mariboru letos od ponedeljka 19. do srede 21. novembra 2018. Nosijo naslov »Quo vadis krščanstvo v Sloveniji?«  Letos bodo nekoliko drugačni kot smo jih vajeni, in sicer v smeri, da bodo bolj prilagojeni študentom in mladim, še posebej ob sinodi o mladih, ki se je konec oktobra končala v Rimu. Njihov namen je dati novo upanje krščanstvu v Sloveniji.

Zajemajo tri dni in sicer ponedeljek 19. novembra 2018 ob 19.30, torek 20. novembra 2018 ob 19.30 ter v sredo 21. novembra 2018 ob 19.30. Lokacija je Slomškova dvorana ter pastoralni dom ob njej.

  • Ponedeljkov večer bo zaznamovan z irskim jezuitom Brendanom Mc Manusom in bo nosil naslov Odrešilna pot. Spregovoril bo o svoji izkušnji Jakobove poti v Kompostelo, ki je bila molitev in premišljevanje ob smrti njegovega brata, ki je napravil samomor; gre za prepletanje telesnih in duhovnih meja, ki  najdejo svoj smisel v  božjem območju, kakor se to dogaja človeku v vsakdanjem življenju.

 

  • V torek bo koncert s pričevanjem, ki ga bo izvajala skupina Skromni band; večer je namenjen predvsem mladim.

 

  • Sreda bo namenjena t.i. »Pogovornim mizam« na aktualne teme. Ta večer bo vsak obiskovalec aktiven udeleženec v pogovoru pri katerih od miz. Pri različnih mizah bo potekal pogovor na različne teme, ki se jih bo vsak lahko udeležil. Mogoče si bo izmenjati mnenja in se tako medsebojno bogatiti. Na določen čas se bo mize in teme menjavalo. Teme bodo vse imele stik z naslovom letošnjih večerov.  Pogovorne mize so odprte za vse, zaželjena je medgeneracijska pestrost.

 

NIKODEMOVI VEČERI MARIBOR 2018

»QUO VADIS KRŠČANSTVO V SLOVENIJI?«

-od 19. do 21. novembra 2018  –

PONEDELJEK, 19. novembra, ob 19.30

Pogovor z irskim jezuitom Brendanom Mc Manusom na temo romarske poti v Kompostelo, ob komentiranju njegove knjige  »Odrešilna pot«.

 

TOREK, 20. novembra, ob 19.30

Večer pričevanja z glasbeno skupino Skromni bend za mlade

 

SREDA, 21. novembra, ob 19.30

Večer pogovornih miz, kjer je udeleženec vsak obiskovalec; pogovorni večer ob mizah; vodijo študenti Univerzitetne župnije Maribor