Skrivnost adventa

VELIKA PRILOŽNOST ADVENTNEGA ČASA


Antični Grki so čas delili na dva dela, na kronos in na kairos. Izraz »kronos« meri količino časa, ki teče, in predstavlja pretekle izkušnje, kairos pa pomeni sedanji trenutek. Rekli so mu tudi milostni trenutek. Kairos razkriva novo dimenzijo časa, ki jo običajno spregledamo – to je kakovost časa in pravi trenutek. Mačka se lahko ure in ure preganja za mišjo, dokler na koncu od izčrpanosti ne omaga, ali pa mirno in pozorno čaka na priložnost, ko jo bo lahko ulovila z enim iztegom tace. Da bi zagrabili priložnost, potrebujemo notranji mir in pozornost, ki ju ne moremo imeti, če nenehno drvimo sem ter tja. Če želimo izkoristiti pravo priložnost, moramo natančno vedeti, kam si želimo priti. Kajti življenje nenehno ponuja neštete priložnosti, te pa so kakor nešteti vlaki, ki peljejo mimo postaje.

Kairos nam pomaga, da v pravem trenutku naredimo to, kar je prav. To pomeni vzeti kruh iz peči in stresti jabolka z drevesa, ko je čas zrel.

Kairos je za kristjane božji čas in božji poseg, dar, ki nam na novo osmisli naše bivanje v času. Jezus se je učlovečil v kronos, a prav to dejstvo je postalo za vse nas kairos – čas milosti in nove priložnosti. V tem smislu je Jezus vedno mlad in si želi mlade srečevati v njihovem času in z njimi hoditi skupaj kakor z učencema na poti v Emavs. Želi, da bi postal mlad človek »učenec, ki ga Jezus ljubi«, in učenec, ki prepozna Jezusa kot ključni dogodek svojega življenja. Da v Jezusu najde osvoboditev, veselje in smisel življenja. Ko odgovorimo na božji milostni trenutek, vstopimo v večnost božje ljubezni in vsak korak kronosa dobi nov pomen in vrednost.

In še česa nas uči adventi venec? Ko si v temi, zdrži brez pritoževanja, brez prižiganja nadomestnih plamenčkov in lučk in Božja zdravilna svetloba te bo zagotovo obsijala.