Prosilna molitev

Svetopisemski odlomek: Ef 6,18-20 »[Bratje,] ob vsaki priložnosti molíte v duhu z vsakršnimi molitvami in prošnjami. V ta namen bedite z vso vztrajnostjo in molíte …